MİGREN TEDAVİSİ AMELİYATI BAŞARI ORANI

Migren tedavisi ve ameliyatı başarı oranıMigren Tedavisi, Yüzyıllardır çok farklı migren tedavisi uygulanmaktadır. Son yüzyıldaki en yaygın bilimsel tedavi yöntemi ise önleyici ve koruyucu ilaç tedavisidir. Bunun dışında akupunktur, masaj, reiki, yaşam tarzı değişikliği, beslenme alışkanlığı değişikliği ve botoks enjeksiyonu migren hastalarının başvurduğu yöntemler arasında yer almaktadır.

Migren bugüne kadar kesin tedavi edilemeyen, ağrıları ve atakları tamamen sonlandırılamayan bir hastalıktı. İlaç tedavisi ile ataklar önlenmeye, atak sırasında ağrının şiddetini azaltmaya çalışan hastaların tedavi umuduyla hemen her öneriyi değerlendirmesi, bu hastalığı aynı zamanda suistimale açık hale getirmiştir.

Migren tedavisinde suistimallerin önlenmesi için hastalara düşen önemli görev, doktorların tedavi protokollerinden asla çıkmamaları. Bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemler hastaya daha büyük zarar verebilmektedir.

Sonuç itibariyle 2000’li yılların başına kadar migren tedavisi, bu hastalığın belirtilerini ve sonuçlarını tamamen ortadan kaldıramıyordu, ta ki Amerika’da bulunan cerrahi tedavi yöntemine kadar. Migren tedavisinde milat olarak kabul edilen endoskopik migren ameliyatı ile yüzde 90 kalıcı başarı oranı yakalandı ve uygun hastalarda migren tamamen ortadan kaldırıldı.

Neden kaynaklandığı tam olarak bilinmeyen migren hastalığı, hayatı kâbusa çeviren, ağrılı, psikolojik travmalara neden olan, intihara sürükleyen kronik bir rahatsızlıktır. Hastaların hayatında yarattığı özürlülük Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylanan migren, hayata en çok ket vuran hastalıklar arasında 7. sırada yer almaktadır.

Migren tedavisinde yüzde 90 kalıcı başarının elde edildiği endoskopik migren ameliyatı yöntemi ilk kez başarılı Plastik ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Bahman Guyuron tarafından keşfedildi. Alın ve üst göz kapağı estetiği yaptığı hastalarının migren ataklarının tamamen geçtiğini söylemesi üzerine çalışmalar başlatan Cleveland’dan Prof. Dr. Guyuron, alın migrenini tetikleyen sinirlerin tesadüfen gevşetilip rahatlatılması nedeniyle ağrı ataklarının sona erdiğini tespit etti. Bu çalışmalar geniş kapsamlı bilimsel araştırmalara dönüştürüldü. 2000’li yılların başında yapılan bu önemli keşif, 15 yılda ense, alın, şakak ve burun migreninin kesin tedavi yöntemine dönüştürüldü. Ameliyat sonuçlarının kalıcı olup olmadığı, hastaların operasyon sonrası 5 ila 10 yıllık takipleri yapılarak belirlendi. Sonuçların kalıcı olduğu görüldü.

Migren tedavisinde başarıyı hangi ölçütler belirler?

Migren tedavisinde başarılı sonuç elde etmek için öncelikle ameliyata uygun hastanın seçilmesi gerekmektedir. Uygun migren hastası, muayene sırasında plastik ve estetik cerrah tarafından belirlenmektedir.

Migren ameliyatından elde edilen sonuçlar şu 3 kriterden birine karşılık gelmesi durumunda ameliyat başarılı olarak kabul edilir:

1.     Endoskopik migren ameliyatının ardından migren atak ve ağrılarının tamamen geçmesi.

2.     Atak ve ağrıların sıklığı, şiddeti, süresi ve niteliğinde yüzde 50’nin üzerinde bir azalma görülmesi.

3.     Migren ağrı ve ataklarının tamamen geçmemesi ama baş ağrısı düzeyine çekilerek hastalığın minimalize edilmesi.

Amerika’da plastik cerrahlar tarafından yapılan ve ülkemizde de Birçok Doktor tarafından gerçekleştirilen migren ameliyatından şifa bulan hastaların yüzde 62’sinde hastalık tamamen tedavi edilmektedir. Tedaviye olumlu yanıt alan diğer hastalarda migren hastalığı minimal boyutlara çekilmekte, hastanın yaşam kalitesi yukarı taşınmaktadır.

Hangi hastalar yüzde 90 başarı dilimi içinde?

·       Kronik, dirençli migren hastaları: Bu hastalar uzun yıllar migren ağrısıyla yaşamak zorunda kalıyorlar. Kullandıkları çeşitli ilaçlar bir süre sonra önleyici ya da koruyucu etkisini kaybetmektedir.  Endoskopik migren ameliyatı ile kronik ve dirençli migren hastaları tedavi olabilmektedir.

·       Auralı migren hastaları: Auralı migren hastaları endoskopik migren ameliyatı ile tedavi olabilmektedir. Ağrı ve ataklar tamamen geçebilmekte, ancak ataklardan önce görülen aura (gözde ışık çakmaları gibi belirtiler) yok olmamakta, hafiflemektedir.

·       Gerilim tipi migren hastaları: Stresin neden olduğu gerilim tipi migren, insanların yüzde 40’ını etkilemektedir.  15 güne kadar etkili olan bu ağrılar kişinin hayatını ciddi boyutlarda olumsuz etkiliyorsa endoskopik migren tedavisidüşünülmelidir. Bu tedaviden sonra gerilim tipi migren hastaları ağrısız bir hayata merhaba diyebilmektedirler.

·       Bu hasta kategorilerinin dışında plastik ve estetik cerrahi uzmanının muayenesi, migren teşhisi konulmuş hastanın ameliyata uygun olup olmadığını ortaya çıkarmaktadır.

Migren tedavisinden en çok yarar görecek olanlar

Migren tedavisinden en çok fayda sağlayacak olanlar kadınlardır. Çünkü migren hastalığı kadınlarda, erkeklerden 3 kat daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni, kadınlık hormonuna bağlanmaktadır. Son yapılan çalışmalardan birinde, Türkiye’deki 18 ile 65 yaş aralığındaki 6 kişiden birinin migren hastası olduğu tespit edilmiş, bu yaş aralığındaki kadınların 4’te 1’inde, erkeklerin ise yüzde 9’unda migren olduğu gözlemlenmiştir. Daha çok kadınlar bu kronik hastalığın pençesindedirler, dolayısıyla endoskopik migren tedavisinden en çok yarar görecek olanlar da yine kadın hastalardır.

Bir Cevap Yazın